W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„O i O” Organizacja Imprez Okolicznościowych
Irena Szczepańska
ul. Szczepańskiego 20, 11-010 Barczewo

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

Olsztyn dnia 10.05.2019 r.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast