Prowadzimy korepetycje!

Sprawdź jak Twoje dziecko może rozwijać się szybciej! Trudności w nauce ? Chęć rozwoju zdolności ? Przygotowanie do konkursu ? Zapraszamy na zajęcia ze specjalistą edukacji wczesnoszkolnej w Olsztynie. Program prowadzony indywidualnie lub w małych grupach, w wymiarze...

Aktywna współpraca międzynarodowa

W dniach 05-07 lutego.2019 w szwedzkim Lund braliśmy udział w warsztatach w ramach projektu SB PIN finansowanego w ramach Programu „INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK”, które nazwano "Continuation Workshop". Warsztaty podsumowały dwa lata realizacji projektu;...

Bliżej nauki! – Umocnienie współpracy z UWM

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA- COOP i Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w dniu 12 października 2018 roku podpisało porozumienie o wzmocnieniu współpracy. Co niesie za sobą niniejszy dokument? Jest to bardzo...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast