Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie poszukuje kandydatki/ów do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. Przedsiębiorczości

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie doradztwa ds. przedsiębiorczości obejmującego kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem, działalności gospodarczej (w tym konsultacje pomysłu biznesowego);
 • pomoc w pozyskiwaniu finansowania (dotacje, pożyczki, kredyty itp.);
 • informowanie na temat instytucji otoczenia biznesu, wspierających przedsiębiorczość;
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze;
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego;
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych;
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej;
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych;
 • budowanie lokalnych koalicji;
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
 • monitorowanie i ocena rezultatów;
 • współpraca z urzędami i instytucjami rynku pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (z zakresu zarządzania lub ekonomii);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • sprawna obsługa komputera;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • wysoka motywacja do pracy;
 • nienaganna kultura osobista;
 • czynne prawo jazdy kat. B;

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys CV;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie;
 • dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego wskazanego wyżej;
 • oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz informację o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • komfortowe środowisko pracy;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i zaangażowania.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (temat wiadomości: „PRACA”) na adres [email protected] do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 12.00

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie WAMA-COOP (10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305), danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast