Poznaj naszych ekspertów:

Remigiusz Dobkowski

specjalizacja: ekspert z zakresu ES i NGO; wspieranie przedsiębiorczości, w tym społecznej; zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP oraz PS

Dariusz Węgierski 

specjalizacja: ekspert z zakresu ES i NGO; ekspert z zakresu biznesu, w szczególności MMŚP oraz PS; lustrator

Emil Słodownik

specjalizacja: zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

dr Marian Oliński

specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu

dr Izabela Sebastyańska-Targowska

specjalizacja: psychologia biznesu; psychologia zarządzania; psychologia medycyny; psychologia społeczna; psychologia ogólna; terapeutka sztuki neurolingwistycznego programowania

Ewa Kowalczyk

specjalizacja: księgowość; kadry; ZUS i płace

mec. Marta Kawula

specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Paweł Strączek

specjalizacje: z zakresu ES oraz rozwoju psychospołecznego i zawodowego, m.in.: coaching, motywacja, komunikacja, zarządzanie organizacją i pracownikami, trening umiejętności itp.

Mateusz Dobkowski

specjalizacje: z zakresu ES, jak również tworzenia i aktualizacji dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju gmin i powiatów, strategie rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych na szczeblu powiatowym i gminnym, lokalne i gminne programy rewitalizacji, programy współpracy JST i NGO, plany rozwoju miejscowości itp.)

mec. Szymon Topa

specjalizacje: prawo cywilne, w szczególności kontrakty i dobra osobiste; prawo administracyjne; prawo spółdzielcze

dr Jarosław Mioduszewski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

Jerzy Kawa

specjalizacje: z zakresu ES; ekonomia; organizacja i zarządzanie; marketing i PR; etyka zawodowa; marketing korporacyjny

Ewa Falkowska

specjalizacje: księgowość; kadry; ZUS i płace

Elżbieta Krywko

specjalizacje: księgowość; rachunkowość; podatki; ZUS i płace; kadry

Małgorzata Bobryk

specjalizacje: z zakresu ES; animacja środowisk lokalnych; zakres psychospołeczny

dr hab. Krzysztof Krukowski

specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności sektorem MMŚP, modele biznesu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami produkcyjnymi, negocjacje

Doradztwo z zakresu ES

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez ww. ekspertów oraz kadrę zatrudnioną w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Kadra OWES
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast