Projekt współfinansowany ze środków
Olof Palme International Center

Projekt „Rozwój spółdzielczości lokalnej. Nowe spółdzielnie”
realizowany w latach 2001-2004
Celem projektu była:
Wszechstronna pomoc w tworzeniu nowych spółdzielni „socjalnych” tworzonych przez osoby długotrwale bezrobotne Dzięki realizacji projektu powstały cztery spółdzielnie,
Doskonalenie umiejętności zarządzania spółdzielniami konsumenckimi. Rozwój koncepcji wiejskich sklepów samoobsługowych „Alux”. Dzieki realizacji projektu powstało pięć nowych wiejskich sklepów samoobsługowych „Alux”

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast