Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2019-2021)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2015-2018)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2013-2015)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”   Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii...

Dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Projekt realizowany w terminie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. Ośrodek działał na terenie województw: pomorskiego i podlaskiego. Prowadząc...

Nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Projekt realizowany w terminie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. Ośrodek działał na terenie województw: pomorskiego i podlaskiego. Celem działań...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast