Biedronki czyli wsparcie samoorganizacji liderek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6 Integracja i...

Nowoczesne metody zarządzania handlem w sektorze spółdzielczym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki...

Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca” Projekt realizowany w terminie od 01.07.2005r. do 31.10.2007r. przez partnerstwo: Instytucja zarządzająca...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast