Inkubatory Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”   Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej”...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast