Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo

Informacje o projekcie utworzone przez Wojciech Niestrój | Kwi 2, 2019 | Wsparcie rodzin na terenie gminy barczewo frontProjekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku przez Stowarzyszenie na...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2019-2021)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast