Inkubatory Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”   Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej”...

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej Projekt realizowany w terminie od 01.06.20012 r. do...

Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej Projekt realizowany w terminie od 01.05.20011 r. do 31.12.2012 r. Ośrodek...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast