INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1R/09/2018/OWES z dnia 03.09.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Iwonę Sawoń, Olsztyn Uzasadnienie...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/09/2018/MB z dnia 03.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/07/2018/MB Z DNIA 18.07.2018 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Na część I i IV: EDUJA Izabela...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1R/07/2018/MB Z DNIA 18.07.2018 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: „O i O” Organizacja Imprez...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2018/MB z dnia 18.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. Zamówiona usługa współfinansowana...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast