Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/04/2019/MB Z DNIA 24.04.2019 R.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/04/2019/MB Z DNIA 24.04.2019 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: „O i O” Organizacja Imprez...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi prowadzenia warsztatów tematycznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: W częściach I – IV, oferta złożona przez :...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Izabelę Sawoń, Olsztyn Uzasadnienie...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. Zamówiona usługa współfinansowana...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast