Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/01/2020/MB z dnia 15.01.2020 r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/01/2020/MB z dnia 15.01.2020 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe, opiekuńcze nad dziećmi, gastronomiczne i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/04/2019/MB Z DNIA 24.04.2019 R.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/04/2019/MB Z DNIA 24.04.2019 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: „O i O” Organizacja Imprez...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi prowadzenia warsztatów tematycznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: W częściach I – IV, oferta złożona przez :...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast