W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.plwww.warmia.mazury.pl, a także w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB z dnia 30.05.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB z dnia 30.05.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY

 

Aktualizacja na dzień 19.06.2018:

Na podstawie Rozdziału 11 pkt. 5 ww. postępowania informuję, że w związku z błędnymi zapisami w zapytaniu
ofertowym, powodującymi brak możliwości dokonania prawidłowej oceny ofert, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym unieważnia się przedmiotowe postępowanie.

UNIEWAŻNIENIE dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/05/2018/OWES z dnia 30.05.2018 R.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast