sierpień 2016

Informacja o wyniku postępowania nr 2/08/2016

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi szkoleniowe z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Paweł Strączek, PERITUS s.c. Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

Informacja o wyniku postępowania nr 2/08/2016 Read More »

Informacja o wyniku postępowania nr 1/08/2016

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 3 ofert najkorzystniejszych, złożonych przez: Jarosław Mioduszewski Marian Oliński Krzysztof Krukowski Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskały największą ilość punktów.

Informacja o wyniku postępowania nr 1/08/2016 Read More »

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2016/OWES

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego. [download id=”976″] [download id=”978″]

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2016/OWES Read More »