Informacja o wyniku postępowania nr 2/08/2016

Informacja o wyniku postępowania nr 2/08/2016

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi szkoleniowe z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej...
Informacja o wyniku postępowania nr 2/08/2016

Informacja o wyniku postępowania nr 1/08/2016

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 3 ofert najkorzystniejszych, złożonych przez: Jarosław Mioduszewski...
Zapytanie ofertowe nr 2/08/2016/OWES

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2016/OWES

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast