Oferta pracy – Specjalista/ka ds. informacji

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
poszukuje kandydatek/-ów na stanowisko:

Specjalista/ka ds. informacji

Oferujemy umowę o pracę na etat

Charakterystyka stanowiska pracy:
Udzielanie podstawowych informacji klientom OWES na temat ekonomii społecznej;
Udzielanie informacji o zakresie oferty OWES;
Świadczenie usług informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo;
Aktualizowanie strony www;
Promowanie działań OWES poprzez opracowywanie informacji nt. działań OWES oraz regularne przesyłanie ich do mediów i innych interesariuszy;
Utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami oraz otoczeniem OWES (samorządy lokalne, jednostki podległe administracji samorządowej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej);
Przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak newsletter, mailing, biuletyn, ulotki pod kątem ich wykorzystania w promocji produktów i usług PES;
Organizowanie wydarzeń promujących ekonomię społeczną (spotkania informacyjne, warsztaty, targi, konferencje);
Organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących ekonomii społecznej z wykorzystaniem narzędzi IT;
Dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych – artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe, informacje na stronach www;
Prowadzenie ciągłego monitoringu ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim w oparciu o opracowane narzędzia;
Opracowywanie okresowych raportów z monitoringu ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim;
Monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej;

Wymagania:
Wykształcenie wyższe;
Znajomość zagadnień promocji i informacji projektów finansowanych ze środków EFS;
Doświadczenie w pracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków EFS;
Wiedza w zakresie formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i znajomość specyfiki działania tych podmiotów;
Umiejętność komunikowania się i pracy z różnymi grupami klientów;
Praktyczna znajomość pakietów biurowych i programów graficznych w zakresie generowania dokumentów z plikami graficznymi;
Umiejętność redakcji tekstów promocyjnych i informacyjnych;
Doświadczenie we współpracy z mediami;
Umiejętność pracy w zespole;
Skrupulatność, komunikatywność, kreatywność.

Wymagania dodatkowe:
Odbyte szkolenia lub kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatami lub równoważnymi dokumentami z zakresu ekonomii społecznej, komunikacji społecznej, public relations, zarządzania informacją, obsługi klienta.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole;
Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Możliwość udziału w szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej;
Pracę z doświadczonymi współpracownikami.

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV);
Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;
Kserokopie świadectw pracy;
Mile widziane rekomendacje/referencje.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 04.11.2016 r. mailowo (skany) na adres wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl lub złożenie osobiście w biurze Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie przy ul. A. Mickiewicza 21/23 pok. 305.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Stowarzyszenie WAMA-COOP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Rozmiar czcionki
Kontrast