listopad 2016

Przedsiębiorstwo społeczne to stabilne miejsca pracy. Spotkanie Zespołów Ekonomii Społecznej.

Wspieranie subregionu olsztyńskiego W trakcie posiedzenia omawiane były tematy związane z rozwojem ekonomii społecznej, m.in.: propozycje zmian w Ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz możliwości wspierania przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i środków regionalnych i krajowych. Tematów posiedzenia było wiele m.in.: jak regulować sferę ekonomii społecznej oraz co […]

Przedsiębiorstwo społeczne to stabilne miejsca pracy. Spotkanie Zespołów Ekonomii Społecznej. Read More »

X OSES – 10 rocznica spotkania ekonomii społecznej

Pracownicy Stowarzyszenia WAMA-COOP 15 listopada 2016 uczestniczyli w tegorocznej, jubileuszowej – X edycji OSES Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Odbyła się w Warszawie pod hasłem „Ekonomia społeczna to nasza sprawa”. Konferencja odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. OSES to coroczna ogólnopolska konferencja poświęcona przedsiębiorczości społecznej, gromadząca praktyków, teoretyków, przedstawicieli administracji państwowej i samorządów, przedsiębiorców i naukowców.

X OSES – 10 rocznica spotkania ekonomii społecznej Read More »