luty 2017

Informacja o wyniku postępowania nr 1/02/2017 z dnia 1.02.2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi szkoleniowe dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 4 najkorzystniejszych w poszczególnych modułach i blokach tematycznych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacja o wyniku postępowania nr 1/02/2017 z dnia 1.02.2017 r. Read More »

Seminarium pt. Wokół ekonomii społecznej – powiązania między nauką, biznesem a ekonomia społeczną

We środę 11 stycznia 2017 r. w Olsztynie odbyło się seminarium pt. „Wokół ekonomii społecznej – powiązania między nauką, biznesem a ekonomia społeczną” zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii Mazurach”. Główną ideą spotkania było przybliżenie przedstawicielom świata nauki i biznesu zagadnień związanych z ekonomią społeczną, a także

Seminarium pt. Wokół ekonomii społecznej – powiązania między nauką, biznesem a ekonomia społeczną Read More »