marzec 2017

Czas pracy w 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa

Nowelizacja Kodeksu Pracy 2017 – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanymi zapisami w Kodeksie Pracy od 2017 r., w tym m.in. nowelizacją zapisów, dotyczącą umów o pracę i umów cywilnoprawnych, płacy minimalnej oraz zasad zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w […]

Nowelizacja Kodeksu Pracy 2017 – szkolenie specjalistyczne Read More »

Czas pracy w 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi, elastycznymi oraz najbardziej opłacalnymi rozwiązaniami dla pracodawców. Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane przypadki związane z tematyką szkolenia, w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz stanowiska PIP. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w przedsiębiorstwach, w tym w spółdzielniach

Czas pracy w 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa – szkolenie specjalistyczne Read More »

Nowelizacja Kodeksu Pracy - szkolenie specjalistyczne

Zmiany w Prawie Pracy 2016/2017 – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematycznymi i znowelizowanymi zapisami w prawie pracy, w tym m.in.: zasadami dotyczącymi regulaminów wynagradzania i pracy, wystawiania świadectw pracy, zmian w umowach terminowych oraz zmian w płacy minimalnej. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w przedsiębiorstwach, w tym

Zmiany w Prawie Pracy 2016/2017 – szkolenie specjalistyczne Read More »

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym i planowanymi od 25 maja 2018 r. zmianami w przepisach prawnych. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w przedsiębiorstwach, w tym w spółdzielniach handlowych, mieszkaniowych, pracy, socjalnych i

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne Read More »