Kodeks Postępowania Administracyjnego – szkolenie specjalistyczne

Kodeks Postępowania Administracyjnego – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowaną nowelizacją w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, która zacznie obowiązywać po 1 czerwca 2017 r., jak również zaznajomienie z podstawowymi informacjami, związanymi z KPA, jak wydawanie decyzji administracyjnych, ich wstrzymywanie, strony postępowania, pełnomocnictwo, odwołania, rozstrzygnięcia itp.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac w instytucjach administracji publicznej, szczególnie samorządowych i rządowych.

Wykład w połączeniu z warsztatem aktualizującym wiedzę uczestników szkolenia w zakresie obowiązujących zapisów prawnych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz planowanych do nowelizacji od 01.06.2017 r. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

mec. OLGA MALINOWSKA – radca prawny, od kilku związana z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy, specjalizująca się m.in. w prawie administracyjnym. Posiada duże doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Autorka licznych artykułów naukowych oraz popularno-naukowych, prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, trenerka oraz wykładowczyni w zakresie prawa administracyjnego.

Termin:
31.05.2017 w godzinach 9:00 – 16:00

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego – zakres zastosowania i ogólne zasady postępowania administracyjnego.
 2. Postępowania administracyjne – wszczęcie i przebieg.
 3. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego – najnowsze orzecznictwo.
 4. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym – rola, zadania, obowiązki i uprawnienia.
 5. Strony w postępowaniu administracyjnym – ich czynny udział.
 6. Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym.
 7. Terminy obowiązujące w postępowaniu administracyjnym – część warsztatowa.
 8. Rodzaje wydawanych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
 9. Decyzja administracyjna – elementy składowe.
 10. Odwołania od decyzji administracyjnej.
 11. Zmiany w postępowaniu administracyjnym – obowiązujące po dniu 1 czerwca 2017 r.
Rozmiar czcionki
Kontrast