Marketing w praktyce – strategia marketingowa od podstaw – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami marketingu oraz budowania strategii marketingowej.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Forma prowadzenia szkolenia:
Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

dr hab. Krzysztof Krukowski – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 r. związany z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy oraz zarządzaniu w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz przewodniczeniu w Radach Nadzorczych. Bogate doświadczenie trenerskie, głównie w zakresie kwestii marketingowych i zarządzania. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Termin:
26 czerwca 2017 w godzinach 9:00 – 18:30

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

1. Koncepcja marketingowa funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • koncepcja produkcyjna
 • koncepcja marketingowa
 • koncepcja zarządzania strategicznego
 • podstawowe pojęcia marketingu: pragnienia, potrzeby, popyt, rynek, klient

2. Wartość konsumencka

 • opcje wartości konsumenckiej
 • tworzenie wartości
 • wartość dodana

3. Marketing z punktu widzenia przedsiębiorstwa

 • podmiot marketingu
 • przedmiot marketingu
 • kupujący i korzystający z marketingu
 • korzyści płynące z działań marketingowych
 • sposób korzystania z marketingu

4. Aspekty funkcjonowania marketingu

 • bieżąca sytuacja marketingowa
 • analiza problemów i możliwości
 • cele
 • strategia marketingowa
 • prognozy działania
 • kontrola i określenie planów awaryjnych

5. Marketing MIX

 • cena
 • produkt
 • dystrybucja
 • promocja

6.Ewolucja koncepcji działania przedsiębiorstw

 • kierunek rozwoju marketingu
Rozmiar czcionki
Kontrast