Nowoczesne systemy obsługi klienta - szkolenie specjalistyczne

Nowoczesne systemy obsługi klienta – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami obsługi klienta, w tym skutecznymi technikami sprzedaży i telemarketingiem.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

dr hab. Krzysztof Krukowski – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 r. związany z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy oraz zarządzaniu w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz przewodniczeniu w Radach Nadzorczych. Bogate doświadczenie trenerskie, głównie w zakresie kwestii marketingowych i zarządzania. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
dr Jarosław Mioduszewski – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2000 r. związany z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w przewodniczeniu w Radach Nadzorczych dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie doradcze i trenerskie, głównie w zakresie marketingu, negocjacji i obsługi klienta oraz kwestii stricte biznesowych. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W latach 2004-2006 pełnił rolę eksperta biznesowego w ZPORR oraz w 2007-2013 w RPO w województwie warmińsko-mazurskim.

Termin:
21 czerwca 2017 w godzinach 9:00 – 18:30

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

1. Sprzedaż osobista

 • pracownia zmian zachowań (asertywność, uległość, agresja)
 • istota sprzedaży osobistej
 • struktura procesu sprzedaży
 • identyfikacja i selekcja nabywców

2. Techniki sprzedaży

 • planowanie czynności handlowych
 • nawiązanie kontaktu
 • sondowanie nabywców
 • prezentacja oferty
 • wyjaśnianie obiekcji
 • negocjowanie warunków transakcji
 • finalizowanie transakcji
 • tworzenie i utrwalanie pozytywnych relacji z nabywcą
 • analiza utraconych zamówień

3. Telemarketing

 • funkcje i rodzaje telemarketingu
 • zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • techniki w poszczególnych fazach wychodzącej rozmowy telemarketingowej
 • komunikacja werbalna