Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym i planowanymi od 25 maja 2018 r. zmianami w przepisach prawnych.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w przedsiębiorstwach, w tym w spółdzielniach handlowych, mieszkaniowych, pracy, socjalnych i wielu innych.

Wykład w połączeniu z warsztatem aktualizującym wiedzę uczestników szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i przechowywania oraz wprowadzanych od 25 maja 2018 r. zmian. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

mec. MARTA KAWULA – absolwentka prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wieloletnia radczyni prawna, od 2008 r. związana z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy, specjalizująca się m.in. w prawie pracy, kadrach i prawie upadłościowym. Posiada bogate doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i handlowymi. Autorka licznych artykułów naukowych oraz popularno-naukowych, prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, trenerka i wykładowczyni w zakresie prawa pracy i prawa spółdzielczego.

Termin:
06.06.2017 w godzinach 9:00 – 16:00

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA:

1. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

 • krajowe i europejskie podstawy prawne
 • ustawa o ochronie danych osobowych – zarys ogólny
 • najistotniejsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy w zakresie zgłoszenia zbiorów danych do GIODO, dokumentacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych

2. Podstawowe pojęcia

 • definiowanie pojęcia „danych osobowych”
 • kiedy ma miejsce przetwarzanie danych osobowych?
 • definiowanie „zbioru danych osobowych” oraz problematyka ich zgłoszenia w aktualnym systemie prawnym oraz od dnia 25 maja 2018 r.

3. Legalność przetwarzania danych osobowych oraz kontrola w tym zakresie

 • przesłanki umożliwiające przetwarzanie danych osobowych
 • stosowane zapisy w umowach i innych dokumentach
 • zaprzestanie przetwarzania danych osobowych – studium przypadków
 • skuteczne wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych wbrew woli osoby fizycznej
 • elementy podlegające kontroli przez podmioty do tego uprawnione
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

4. Przetwarzane dane pracownicze

 • postępowanie względem danych osobowych pracowników a innych podmiotów (np. klientów)
 • kodeks pracy a ochrona danych osobowych – dane które można przetwarzać
 • zakres danych pracowniczych przetwarzanych za i bez zgody pracownika
 • charakterystyka i zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym systemie prawnym i od 25 maja 2018 r.

5. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych

 • polityka bezpieczeństwa
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych
 • pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa, np. umowy, upoważnienia

6. Zabezpieczenie danych osobowych

 • ochrona fizyczna danych osobowych – formy i zasadność
 • ochrona danych osobowych zawartych na dyskach twardych komputerów
 • obowiązki pracowników biurowych względem do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
Rozmiar czcionki
Kontrast