Kętrzyńskie Dni Organizacji Pozarządowych. Promocja Aktywnych Form Spędzania Wolnego Czasu

W sobotę 20 maja 2017 w Kętrzyńskim Amfiteatrze po raz kolejny odbyły się Dni Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, w czasie których zaprezentowały się lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Wśród nich znalazły się między innymi spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, kluby i fundacje. W programie imprezy znalazły się między innymi występny lokalnych zespołów, warsztaty rękodzieła, konkursy, pokazy tańca oraz zawody sportowe. Rozstrzygnięto także konkurs na Najlepszą Inicjatywę . Wydarzenie zakończyło się występem Wojciecha Gąssowskiego. Organizatorem Kętrzyńskich Dni Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej był Urząd Miasta w Kętrzynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP i Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie.

Rozmiar czcionki
Kontrast