czerwiec 2017

Nakręceni na młodzież – wspieranie inicjatyw młodzieżowych – różne perspektywy

W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina, nt „ Nakręceni na młodzież – wspieranie inicjatyw młodzieżowych – różne perspektywy” Podczas konferencji w imieniu Stowarzyszenia WAMA-COOP i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie głos zabrał Remigiusz Dobkowski nt Inicjatywa młodzieżowa wstępem do aktywności na rynku pracy” W […]

Nakręceni na młodzież – wspieranie inicjatyw młodzieżowych – różne perspektywy Read More »

Nowe programy PFRON – szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Nowe programy PFRON – szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

PROGRAM STABILNE ZATRUDNIENIE PROGRAM STABILNE ZATRUDNIENIE, przeznaczony jest dla: instytucji publicznych; samorządów gminnych, samorządów powiatowych, samorządów województw; państwowych oraz samorządowych instytucji kultury. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Wsparcie finansowe w ramach programu może obejmować, m.in., następujące koszty: wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych; adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy

Nowe programy PFRON – szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych Read More »