październik 2017

Konferencja naukowa „PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ JAKO NOWOCZESNE START-UP’y”

W dniu 17 października 2017 w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa o tytule „Podmioty Ekonomii Społecznej jako nowoczesne START-UP`y” zorganizowana w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wraz z Katedrą Organizacji i Zarządzania […]

Konferencja naukowa „PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ JAKO NOWOCZESNE START-UP’y” Read More »

Dofinasowania krajowe i unijne dla MŚP

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i unijne – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0 Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu charakterystyki źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej a także warunków i zasad udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych. Określenia zasobów niezbędnych do przygotowania się

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i unijne – szkolenie specjalistyczne Read More »

Negocjacje biznesowe

Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa – weekendowe szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0 Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa i podstawowych technik negocjacyjnych. Poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania a także oceny sytuacji

Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa – weekendowe szkolenie specjalistyczne Read More »

Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa-1-dzien

Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0 Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa i podstawowych technik negocjacyjnych. Poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania a także oceny sytuacji

Negocjacje biznesowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa – szkolenie specjalistyczne Read More »

kontrola wewnetrzna, audyt i lustracja

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w Podmiotach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0 Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w Podmiotach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych – szkolenie specjalistyczne Read More »

Nowoczesne systemy obsługi klienta - szkolenie specjalistyczne

Nowoczesne systemy obsługi klienta – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0 Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami obsługi klienta, w tym skutecznymi technikami sprzedaży i telemarketingiem. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i

Nowoczesne systemy obsługi klienta – szkolenie specjalistyczne Read More »

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0 Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców (obywatele UE, Białorusi, Rosji i Ukrainy) na terenie RP, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i jej przebieg, zasady rozwiązywania

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – szkolenie specjalistyczne Read More »