kontrola wewnetrzna, audyt i lustracja

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w Podmiotach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Rad Nadzorczych oraz członków zwyczajnych Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne itd.)

Wykład w połączeniu z warsztatem aktualizującym wiedzę uczestników szkolenia w zakresie obowiązującej dokumentacji w PES/PS, podlegającej kontroli przez organy zewnętrzne i wewnętrzne. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

Trener – absolwent UWM w Olsztynie (ekonomia menadżerska) oraz Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie (finanse przedsiębiorstw), Lustrator Spółdzielczy przy Krajowej Radzie Spółdzielczej, wieloletni Dyrektor Handlowy oraz Kierownik Działu Sprzedaży, a od 2005 r. pełni funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie Społecznym, wieloletni wykładowca, trener i doradca biznesowy, koordynator i ekspert w licznych projektów unijnych i ogólnopolskich

Termin:
Do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

 • Rodzaje kontroli zewnętrznych oraz organy do tego uprawnione
 • uregulowania prawne, stan na 2017 r.
 • Dokumentacja wewnętrzna PES/PS podlegająca kontrolom oraz sposób ich prowadzenia
 • dokumentacja pracownicza
 • wewnętrzne uregulowania PES/PS
 • obowiązki pracownika i pracodawcy względem wymaganej dokumentacji
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w PES/PS
 • zadania, obowiązki i uprawnienia organów PES/PS
 • ZUS
 • Urząd Skarbowy
 • PIP
 • pozostałe organy, instytucje
 • Lustracja w spółdzielniach socjalnych
 • podstawowe zagadnienia lustracji
 • obowiązki lustracyjne
 • zakres lustracji
 • Audyt wewnętrzny w PES/PS
 • podstawowe zagadnienia audytowe
 • cel prowadzenia audytu
 • zakres audytu

Koszt udziału szkolenia

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu datę szkolenia.

+Uczestnictwo w zajęciach,
+Materiały szkoleniowe,
+Przerwy kawowe,
+Lunch,
+Certyfikat ukończenia
-Refundacja 80%

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie do 80%!