Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców (obywatele UE, Białorusi, Rosji i Ukrainy) na terenie RP, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i jej przebieg, zasady rozwiązywania stosunku pracy itp.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających, bądź planujących zatrudnić cudzoziemców do pracy na terenie RP.

Wykład w połączeniu z warsztatem aktualizującym wiedzę uczestników szkolenia w zakresie zasad, warunków i przepisów prawnych, związanych z zatrudnianiem cudzoziemców do pracy na terenie RP. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

Trener – Radczyni prawna, od kilku związana z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy, specjalizująca się m.in. w prawie administracyjnym. Posiada duże doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Autorka licznych artykułów naukowych oraz popularno-naukowych, prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, trenerka oraz wykładowczyni w zakresie prawa administracyjnego.

Termin:

Do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce 

 • uregulowania prawne, stan na 2017 r.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • obywatele Unii Europejskiej
 • obywatele państw trzecich – Ukraina, Rosja, Białoruś
 • pobyt czasowy a pobyt stały

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • obywatele państw sąsiadujących z Polską
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • zezwolenie na pracę
 • ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Procedura zatrudnienia cudzoziemca z państw trzecich (Białoruś, Rosja, Ukraina)

 • właściwość miejscowa spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców
 • typy zezwoleń o pracę
 • wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia
 • opłaty i terminy rozpatrzenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
 • odmowa wydania zezwolenia

Koszt udziału szkolenia

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu datę szkolenia.

+Uczestnictwo w zajęciach,
+Materiały szkoleniowe,
+Przerwy kawowe,
+Lunch,
+Certyfikat ukończenia
+Refundacja 80%

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.