Dofinasowania krajowe i unijne dla MŚP

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i unijne – szkolenie specjalistyczne

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Sprawdzimy, czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu charakterystyki źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej a także warunków i zasad udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych. Określenia zasobów niezbędnych do przygotowania się do procesu aplikacji i umiejętność optymalnego doboru źródła do potrzeb firmy.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kadry zarządzającej w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja, analiza materiału, konsultacje i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków.

Trener – Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ES oraz rozwój PES/PS, pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności w MMŚP oraz w III sektorze, tworzenia dokumentacji strategicznej dla JST (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.). Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu biznesplanów, studiów wykonalności dla firm z sektora MMŚP, od wielu lat związany z JST, gdzie zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości oraz obsługą inwestorów, w tym również zagranicznych, ukończył również staż w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., wieloletni współpracownik z podmiotami z II sektora rynku gospodarki, w tym: Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Elbląską Radą Klastrów, Elbląską Izbą Gospodarczą, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląskim Parkiem Technologicznym

Termin:
Do uzgodnienia

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, parter, 10-508 Olsztyn

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

LP. NAZWA BLOKU SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA
1. Podstawowe pojęcia i definicje
2. Obszary finansowania przedsiębiorstw w podziale na środki krajowe i unijne, w tym na inwestycje – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

– działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną ( B+R+I)

– zasoby ludzkie  (szkolenia) – rozwój kadr poprzez podnoszenie/nabywanie kompetencji zawodowych

– odnawialne źródła energii (OZE)

– doradztwo, konsultacje, mentoring

– inne rodzaje inwestycji

3. Analiza kryteriów dostępu dla poszczególnych źródeł finansowania – warunki uczestnictwa

– wykluczenia

– poziom dofinansowania

– niezbędna dokumentacja projektowa

– pozostałe kluczowe uwarunkowania

4. Analiza zasobów przedsiębiorstwa – zasoby endogeniczne

– zasoby egzogeniczne

5. Panel dyskusyjny

Koszt udziału szkolenia

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu datę szkolenia.

+Uczestnictwo w zajęciach,
+Materiały szkoleniowe,
+Przerwy kawowe,
+Lunch,
+Certyfikat ukończenia
-Refundacja 80%

+Uczestnictwo w zajęciach,
+Materiały szkoleniowe,
+Przerwy kawowe,
+Lunch,
+Certyfikat ukończenia
+Refundacja 80%

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie do 80%!

Rozmiar czcionki
Kontrast