Koferencja - Ekonomia Społeczna - Nisze, Wizja i Rozwój 2017

Konferencja – Ekonomia Społeczna 2017 – Nisze, Wizja i Rozwój

W imieniu Urzędu Miasta Bartoszyce i Stowarzyszenia WAMA-COOP, serdecznie zapraszamy na konferencję „Ekonomia Społeczna – Nisze, Wizja i Rozwój„.

Wystąpienia i panel dyskusyjny przybliży Państwu realne nisze oraz problemy społeczne jakie Państwo możecie zauważać, a które mogłyby zostać zniwelowane poprzez narzędzia ekonomii społecznej. Wraz z zaproszonymi prelegentami postaramy się odpowiedzieć między innymi na takie pytania dotyczące wizji i rozwoju ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych.

Prelegenci i tematy przez nich poruszane:

 1. Burmistrz Bartoszyc, Piotr Petrykowski:
  Wizja rozwoju Bartoszyc w kontekście ekonomii społecznej.
 2. Wójt Gminy Lubomino, Andrzej Mazur:
  Nisze – Podmioty ekonomii społecznej sposobem aktywizacji małych gmin.
 3. Zastępca burmistrza Reszla, Jerzy Bajorek:
  Nisze – Umiejscowienie podmiotów ekonomii społecznej w kontekście rewitalizacji miast Citta Slow.
 4. Burmistrz Korsz, Ryszard Ostrowski:
  Przekazywanie usług i współpraca samorządu z przedsiębiorstwami społecznymi.
 5. Wójt Gminy Piecki, Agnieszka Kurczewska:
  Nisze – Centrum Społeczne – plan zagospodarowania usług społecznych poprzez podmioty ekonomii społecznej.
 6. Burmistrz Mrągowa, Otolia Siemieniec:
  Nisze – Włączenie społeczno przedsiębiorcze. Potrzeba pozyskiwania osób na rynku pracy w kontekście rozwoju gospodarczego.

Natomiast w panelu dyskusyjnym razem z w/w włodarzami dyskutować będą przedsiębiorcy społeczni:

 1. Daniel Ziemacki – Prezes Stowarzyszenia NORA.
 2. Jan Czarny, Członek Zarządu Stowarzyszenia Klub Motocyklowy WIRAŻ.
 3. Dariusz Ostrowski, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji Elbląski Klub Motocyklowy ORZEŁ.
 4. Paweł Karwowski – Prezes Stowarzyszenia GRUPA MONUMENT

Ważnymi elementami konferencji będą wystąpienia:

 1. Dariusz Węgierski, Prezes Stowarzyszenia WAMA-COOP:
  Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
 2. Przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Olsztyna:
  Źródła finansowania rozwoju ekonomii społecznej.
 3. Remigiusz Dobkowski, Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:
  Spółdzielczość socjalna osób prawnych jako narzędzie aktywizacji społecznej i rozwoju lokalnego.
 4. Jan Czarny, Członek Zarządu Stowarzyszenia WIRAŻ:
  Dobra praktyka franczyzy społecznej na przykładzie Stowarzyszenia WIRAŻ.

Konferencja odbędzie się o godzinie 10:00, 24 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ulicy Pieniężnego 10A.

Celem organizacji konferencji jest przede wszystkim przyczynianie się do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w regionie. Zaproszeni specjaliści, zaprezentują zarówno nowe pomysły na rozwój ekonomii społecznej przy wykorzystaniu perspektywy finansowania UE 2014-2020, a także praktyczne rozwiązania mające znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Aby konferencję osadzić w lokalnym środowisku zależało nam na obecności włodarzy, którzy mają realny wpływa na rozwój ekonomii społecznej w regionie, ponadto potrafią wskazać nisze społeczne i wizję rozwoju ekonomii społecznej. Liczymy, że będzie to okazja wymiany doświadczeń, dostrzeżenia wspólnych potrzeb ale także pokazania rozwiązań już wykorzystywanych, a które przynoszą efekty. Stąd pomysł by przedstawić dobrą praktykę z wykorzystaniem franczyzy społecznej.

Link do strony z programem i szczegółami wydarzenia: https://wamacoop.pl/konferencja-es-nisze-wizje-rozwoj-bartoszyce-2017
#eS_Nisze_Wizja_Rozwoj
#eS_Warmia_Mazury
#eS_Bartoszyce_2017

PDF: Program Konferencji – Ekonomia Społeczna – Nisze Wizja Rozwoj 2017

Program Konferencji – Ekonomia Społeczna – Nisze Wizja Rozwoj 2017

 POWITANIE GOŚCI
10:00 – 10:10 Piotr Petrykowski, Burmistrz Bartoszyc

Dariusz Węgierski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP

SZANSE ROZWOJU LOKALNEGO DZIĘKI INSTRUMENTOM GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
10:10 – 11:40 „Nisze społeczne i wizja rozwoju ekonomii społecznej w środowisku lokalnym”

Burmistrz Bartoszyc: Piotr Petrykowski

Wójt Gminy Piecki: Agnieszka Kurczewska

Wójt Gminy Lubomino: Andrzej Mazur

Zastępca burmistrza Reszla: Jerzy Bajorek

Burmistrz Mrągowa: Otolia Siemieniec

Burmistrz Korsz: Ryszard Ostrowski

11:40 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 12:20 „Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej” – przedstawiciel ROPS i Dariusz Węgierski Stowarzyszenie WAMA-COOP,
12:20 – 12:50 „Dobra praktyka franczyzy społecznej na przykładzie Stowarzyszenia WIRAŻ”

Jan Czarny – członek Zarządu Stowarzyszenia WIRAŻ

12:50 – 13:10 „Spółdzielczość socjalna osób prawnych jako narzędzie aktywizacji społecznej i rozwoju lokalnego” – Remigiusz Dobkowski Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
13:10 – 13:20 Przerwa kawowa
DYSKUSJA PANELOWA
13:20 – 14:30 Przedsiębiorczość społeczna gałęzią rozwoju regionu na bazie lokalnych Przedsiębiorstw Społecznych oraz doświadczeń Jednostek Samorządu Terytorialnego

PANELIŚCI:

 • Dariusz Węgierski
 • Burmistrzowie i Wójtowie
 • Przedstawiciele Przedsiębiorstw Społecznych

 

Organizatorami konferencji są: Urząd Miasta Bartoszyce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie

Rozmiar czcionki
Kontrast