Nagroda Zespołowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z przyjemnością informujemy, iż 17 listopada 2017 roku, podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
która odbyła się w salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP otrzymało Nagrodę Zespołową Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Rozmiar czcionki
Kontrast