Spotykamy się, by działać!

W dniu 02 lutego 2018 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkanie monitoringowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020. Jego głównym celem było omówienie bieżących spraw funkcjonowania OWES-ów i IPS-ów oraz kwestii związanych z dalszym rozwojem sektora ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Zaprezentowano również m. in. wyniki badań nisz rynkowych w subregionie olsztyńskich, harmonogram projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna  na Warmii i Mazurach” oraz zasady konkursu „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Realizację wszystkich postanowień mogą Państwo obserwować w przyszłych działaniach OWES-ów, wszystko po to, by skutecznie i sprawnie działać.

Źródło: http://www.es.warmia.mazury.pl/najnowsze/329-aktualnosci-1/876-spotkanie-monitoringowe-owes-w-dniu-02-02-2018-w-olsztynie

Rozmiar czcionki
Kontrast