W poszukiwaniu dobrych praktyk w województwie podlaskim – wizyta studyjna

W dniach 15-16 marca 2018 roku odbyła się dwudniowa wizyta studyjna w województwie podlaskim. Uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek samorządowych, podmiotów społecznych oraz pozostałych instytucji z naszego regionu. Głównym celem wizyty była wymiana dobrych praktyk, a także budowa partnerstwa i współpracy na rzecz ekonomii społecznej.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznawali działania prowadzone przez:

  • Spółdzielnię Socjalną „ALEXIS” w Łomży– spotkanie z przedstawicielkami przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez kobiety, które  straciły pracę a dzięki swojej determinacji doszył do sukcesu. Spółdzielnia oferuje wyroby krawieckie i tekstylne;
  • Urząd Miasta w Łomży- spotkanie z Zastępcami Prezydenta Miasta. Tematem rozmów była ekonomia społeczna w Łomży i okolicach, kierunek jej rozwoju oraz wymiana doświadczeń;
  • Park Przemysłowy Łomża oraz Spółdzielnię Socjalną Black Horse MMA Łomża– spotkanie z  Prezesem Zarządu Parku Przemysłowego Łomża oraz z Prezes Spółdzielni i trenerem Black Horse MMA. Podczas wizyty przedstawiono założenia funkcjonowania Spółki, a także ofertę oraz firmy korzystające z usług  Parku. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z działalnością Spółdzielni Socjalnej Black Horse MMA Łomża;
  • Dom Pomocy Społecznej SENIOR WIGOR– spotkanie z przedstawicielami instytucji oraz Wójtem Gminy Piątnica. Uczestnicy przyjrzeli się ofercie Domu Pomocy Społecznej SENIOR WIGOR.  Dodatkowo rozmawiano o zaangażowaniu Gminy Piątnica w ekonomię społeczną i funkcjonowaniu klastra ES w Łomży;
  • Centrum Integracji Społecznej w Łomży- spotkanie z przedstawicielami CIS w Łomży. Tematem rozmów była działalność instytucji, jej cele, plany na kolejne lata oraz wymiana doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Rozmiar czcionki
Kontrast