Podpisanie porozumienia z Miastem Łomża

Niezmiernie miło informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA- COOP i Miasto Łomża w dniu 15 marca 2018 roku podpisało porozumienie o partnerskiej współpracy w sektorze ekonomii społecznej. Porozumienie obejmuje realizację działań, wspólnych projektów i innych inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz uprawnionych instytucji planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na […]

Podpisanie porozumienia z Miastem Łomża Read More »