ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/MB z dnia 13.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług Doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych na rzecz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/MB z dnia 13.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/MB z dnia 13.06.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY

Aktualizacja na dzień 27.06.2018r.:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/06/2018/MB Z DNIA 13.06.2018 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór osób świadczących usługi doradztwa z zakresu prawno-obywatelskiego oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych na rzecz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ryzykiem ubóstwa, ofiar przemocy domowej, niepełnosprawnych, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych z min 25 rodzin, w tym m.in. małżeństwa, partnerzy życiowi, dzieci zamieszkali na terenie gminy Barczewo znajdującej się w MOF Olsztyn, zawiadamiamy o nierozstrzygnięciu postępowania w związku z tym, że do upływu terminu składania ofert tj. do 22.06.2018 r do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/06/2018/MB Z DNIA 13.06.2018 R.

Rozmiar czcionki
Kontrast