ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB/2 z dnia 19.06.2018 r.

  • W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2018 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi gastronomiczno-hotelarskie oraz przewozu osób”
  2. Oferty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305 lub 308
  2. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Węgierski, Iwona Raczyk tel.: 89 533 84 05, 89 526 43 66 e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB/2 z dnia 19.06.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB/2 z dnia 19.06.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY

Aktualizacja z dnia 22.06.2018r.:

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający poniżej przedstawia treść pytań i odpowiedzi, oraz przedstawia wynikające z nich zmiany w zapytaniu oraz formularzu ofertowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB/2 z dnia 19.06.2018 r. ZMIANY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB/2 z dnia 19.06.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY POPRAWIONY

Rozmiar czcionki
Kontrast