Poszukujemy pracowników!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie poszukuje kandydatki/ów na stanowisko:

Specjalisty ds. Przedsiębiorczości Społecznej

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat

Zakres obowiązków:

 • Organizacja pracy biura,
 • Promocja przedsiębiorczości społecznej,
 • Udzielanie osobom zainteresowanym podstawowych informacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej w ramach podmiotów ekonomii społecznej,
 • Udzielanie informacji o szkoleniach prowadzonych w ramach projektu; przygotowywanie i wdrażanie planów rozwoju;
 • Monitorowanie i ocena rezultatów;
 • Współpraca z urzędami i instytucjami rynku pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ( z zakresu zarządzania lub ekonomii),
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • sprawna obsługa komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • nienaganna kultura osobista,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys CV,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
 • dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego wskazanego wyżej,
 • oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz informację o oczekiwanym wynagrodzenie brutto.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • komfortowe środowisko pracy;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (temat wiadomości: „PRACA”) na adres wamacoop@wamacoop.pl do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie WMAM-COOP dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne

Rozmiar czcionki
Kontrast