INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA nr 1/05/2018/MB/2

Szanowni Państwo,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór Wykonawców usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób- w związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo” – zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert, złożonych przez:

1) Centrum Mierki sp. z o.o., AL. Niepodległości 235/237 lok. 38, 02-009 Warszawa – na wszystkie części tj. I – IV

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA 1/05/2018/MB/2

Rozmiar czcionki
Kontrast