INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA nr 1/06/2018/MB/2

Szanowni Państwo,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór Wykonawców na wykonanie usług Doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego (część I) oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych (część II) na rzecz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – w związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo” – zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert, złożonych przez:

Część I – nie wpłynęła żadna oferta

Część II – PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. ul. T. Szewczenki 5/4 10-274 Olsztyn

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA 1_06_2018_MB_2

Rozmiar czcionki
Kontrast