ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2018/MB z dnia 18.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zapytanie zostało
ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.pl, www.funduszeeuropejskie.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2018/MB z dnia 18.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2018/MB z dnia 18.07.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY

Aktualizacja na dzień 06.08.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/07/2018/MB Z DNIA 18.07.2018 R.

Rozmiar czcionki
Kontrast