wrzesień 2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1R/09/2018/OWES z dnia 03.09.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Izabela Sawoń, Olsztyn Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów. Olsztyn, dnia 14.09.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1R/09/2018/OWES z dnia 03.09.2018 r. Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/09/2018/MB z dnia 03.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/09/2018/MB z dnia 03.09.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/09/2018/MB z dnia 03.09.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/09/2018/MB z dnia 03.09.2018 r. Read More »