INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1R/09/2018/OWES z dnia 03.09.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Izabela Sawoń, Olsztyn

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.
Olsztyn, dnia 14.09.2018 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast