Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

Ponad 6 tysięcy uczestników, 300+ partnerów sprawiło, że tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast, okazał się wielkim sukcesem. 16-sta edycja tego wydarzenia sprawiła, że w dniach 08-11 października Bruksela była pełna energii oraz kreatywności. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia oraz ponad 140 regionów i miast zaprezentowali swoje możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy, ale również pokazali ogromną chęć uczestnictwa i kierowania debatami dotyczącymi przyszłych wyzwań w sektorze ekonomii
społecznej.

Podczas sesji inaugurującej wydarzenia wystąpiły same osobistości Jean-Claude Juncker – przewodniczący Komisji Europejskiej, Karl-Heinz Lambertz – przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Corina Creţu – Komisarz ds. Polityki regionalnej i Pavel Telička – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Mówcy podkreślali wielką wagę ekonomii społecznej na świecie.

Dynamiczność, kreatywność i zaangażowanie było niewątpliwie domeną tego wydarzenia. Uczestniczyliśmy aktywnie w 11 warsztatach m. in.: „Wpływ i wartość dodana współpracy międzyregionalnej”, „Lepsza przedsiębiorczość (kierunki rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości w regionach europejskich)”, „Przystępna cenowo i wysokiej jakości opieka nad dziećmi w UE”, „Dostarczanie celów zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym”. Efekty naszej pracy wywołały duże zainteresowanie i tym samym otrzymaliśmy wiele ofert współpracy międzynarodowej. Nawiązaliśmy kontakt z pracownikami sekcji Klastrów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości w dyrekcji ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Komisji Europejskiej, którzy zaproponowali nam udział w projekcie „Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej” (ESER 2018). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest budowa efektywnych sieci oraz wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. O wynikach naszego współdziałania będziemy informować na bieżąco.

Rozmiar czcionki
Kontrast