Konsultacje dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.

 

 1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
 • Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Miasta Jasła na temat projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.
 • Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Jasła.
 • Termin konsultacji od 6 listopada do 20 listopada 2018 roku.
 1. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTAJI
 • Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronach internetowych www.stowarzyszeniewamacoop.pl w zakładce aktualności, www.um.jaslo.pl/pl/system-konsultacji-spolecznych i www.mopsjaslo.pl,
  dostępny w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn p.305 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.
 • Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (załącznik nr 1).
 • Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 6 listopada do 20 listopada 2018 do godziny 15:30, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn p.305, przesłać pocztą lub mailem na adres wamacoop@wamacoop.pl. W tytule należy wpisać „Konsultacje- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.
 • Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn p.305 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.
 • Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zostaną udostępnione na stronie internetowej i w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz na stronie internetowej i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Ogłoszenie konsultacji SRPS Miasta Jasła na lata 2019-2014
Załącznik nr 1- Formularz konsultacji
Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Jasła na lata 2019-2024

 

Rozmiar czcionki
Kontrast