styczeń 2019

Bliżej nauki! – Umocnienie współpracy z UWM

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA- COOP i Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w dniu 12 października 2018 roku podpisało porozumienie o wzmocnieniu współpracy. Co niesie za sobą niniejszy dokument? Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie mające na celu włączenie olsztyńskich środowisk naukowych w działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i wzrostu poziomu […]

Bliżej nauki! – Umocnienie współpracy z UWM Read More »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/01/2019/MB Z DNIA 04.01.2019 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór na wykonanie usługi doradztwa z zakresu prawno-obywatelskiego, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniej oferty złożonej przez: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i współpracownicy” Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/01/2019/MB Z DNIA 04.01.2019 R. Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019/MB z dnia 04.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradczych z zakresu prawno-obywatelskiego. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Ofertę należy złożyć do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze”. 2) Oferty można składać: a) osobiście w siedzibie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019/MB z dnia 04.01.2019 r. Read More »