INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/01/2019/MB Z DNIA 04.01.2019 R.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór na wykonanie usługi doradztwa z zakresu prawno-obywatelskiego, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniej oferty złożonej przez:

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i współpracownicy”

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.
Olsztyn dnia 16.01.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/01/2019/MB Z DNIA 04.01.2019 R.

Rozmiar czcionki
Kontrast