Aktywna współpraca międzynarodowa

W dniach 05-07 lutego.2019 w szwedzkim Lund braliśmy udział w warsztatach w ramach projektu SB PIN finansowanego w ramach Programu „INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK”, które nazwano „Continuation Workshop”. Warsztaty podsumowały dwa lata realizacji projektu; omówiono efekty sześciu warsztatów, które odbyły się w Polsce, Danii i Szwecji.

Pierwszego dnia uczestnicy zostali powitani przez Burmistrza miasta Lund, który zapoznał uczestników ze specyfiką miejsca, w którym odbyła się wspólna konferencja dwóch projektów Interreg SB (SB PIN i Umbrella).

Następnego dnia dzięki uprzejmości Kommunförbundet Skåne, który udostępnił nam swój lokal, podsumowano dwuletni projekt, a jego zadania polegały na zaangażowaniu podmiotów lokalnych w transgraniczną współpracę na w zakresie korzyści płynących z rozwoju i aktywnej współpracy w zakresie ochrony środowiska, ekonomii wody oraz włączenia społecznego. Podczas warsztatów dr Anamaria Dutceac Degesten z Uniwersytetu w Lund przedstawiła różnice, podobieństwa i możliwości wspólnych działań między Danią, Szwecją, Litwą i Polską. Następnie lider projektu, Ludvig Einarsson, podsumował efekty projektu SB PIN, które zostały zrealizowane podczas dwóch lat realizacji projektu. Prace odbywały się w grupach projektowych i wizytach studyjnych.

Ostatni dzień skupiał się głównie na pracy grupowej i indywidualnych ustaleniach dotyczących kontynuacji stworzonych pomysłów projektowych. Całe spotkanie zwieńczyły dedykowane warsztaty projektu Umbrella, podczas których przedstawiciele konsorcjum partnerskiego oraz zaproszeni specjaliści wsparli uczestników SB PIN w dalszym rozwoju pomysłów projektowych i wskazali możliwe źródła ich finansowania w najbliższej przyszłości.

Jako partner projektu SB PIN, wspólnie z naszymi  Przyjaciółmi ze Szwecji, Danii i Litwy pracowaliśmy nad kształtem i założeniami nowego międzynarodowego projektu pod roboczą nazwą CLOSER TO THE LABOR MARKET zakładającego poprawę efektywności procesów włączenia społecznego i profesjonalizację usług sektora pomocy społecznej a także instytucji otoczenia rynku pracy krajów z basenu Morza Bałtyckiego. Aktywnie prowadzimy dalsze prace nad wcieleniem tej idei w życie.

Rozmiar czcionki
Kontrast