kwiecień 2019

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi prowadzenia warsztatów tematycznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: W częściach I – IV, oferta złożona przez : CENTRUM Andrzej Szope; Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.  

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie zostało

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r. Read More »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Izabelę Sawoń, Olsztyn Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r Read More »

Targi Pracy i Edukacji w Kętrzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kętrzynie pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zorganizował Targi Pracy i Edukacji, które odbyły się 09.04.2019 r. w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie przy ulicy  ul. Wojska Polskiego 12. W programie wydarzenia znalazło się wiele atrakcji, w tym między innymi:

Targi Pracy i Edukacji w Kętrzynie Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r. Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r. Read More »

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

  Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” Read More »

Informacje o projekcie

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 (40 K, 20 M), z minimum 25 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Barczewo, poprzez objęcie

Informacje o projekcie Read More »