ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia warsztatów tematycznych dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie gminy Barczewo. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi prowadzenia warsztatów”.
  2. Oferty można składać:
  3. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305
  4. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 534 31 30, e-mail:m.makowska@wamacoop.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY

Rozmiar czcionki
Kontrast