Targi Pracy i Edukacji w Kętrzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kętrzynie pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zorganizował Targi Pracy i Edukacji, które odbyły się 09.04.2019 r. w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie przy ulicy  ul. Wojska Polskiego 12.

W programie wydarzenia znalazło się wiele atrakcji, w tym między innymi:

  •  krajowe i zagraniczne oferty pracy (sieci EURES);
  •  oferty bezpłatnych szkoleń i kursów; informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia udzielanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia oraz Ochotnicze Hufce Pracy;
  •  konsultacje z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP po raz kolejny twierdząco odpowiedziało na zaproszenie do udziału w tym ciekawym i potrzebnym młodzieży wydarzeniu. Targi były doskonałą okazją do prezentacji oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, zasad udziału w projekcie oraz możliwości uzyskania wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i możliwość promocji sektora ekonomii społecznej w powiecie kętrzyńskim.

Rozmiar czcionki
Kontrast