INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/04/2019/MB z dnia 05.04.2019 r

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi prowadzenia warsztatów tematycznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

W częściach I – IV, oferta złożona przez : CENTRUM Andrzej Szope;

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast