sierpień 2019

Porozumienie o współpracy z Fundacją ,,Oczami Brata”

W dniu 2 sierpnia 2019 r. zawarliśmy porozumienie o współpracy z FUNDACJĄ ,,Oczami Brata” z siedzibą w Częstochowie. Intencją Sygnatariuszy Porozumienia jest zawarcie Partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kapitału społecznego. W działaniu partnerstwa wykorzystaliśmy doświadczenie merytoryczne naszych organizacji oraz dorobek krajów tworzących Wspólnotę Europejską w tym zakresie. Członkowie stron Partnerstwa wyrazili wolę współpracy w

Porozumienie o współpracy z Fundacją ,,Oczami Brata” Read More »